Halma i skolan

Då har vi öppnat upp för säsongen och som vanligt inleds våren med utställningen HALMA I SKOLAN. Ett samarbete med Franserudsskolan och Ekhagsskolan.

Varje höst och vinter träffar vi tredjeklassarna i vår kommun för att berätta om Halmens Hus och halmens betydelse i bygden under 1800-talets senare hälft men även låter dem testa att slöjda med halm. De får göra girlanger utan halm, pärlor och tyg på hösten och under vintern får de sy kläder till goppor.

En goppa är en docka gjord av halm som man gjorde av årets sista nek/kärve när skörden var bergad för året. Denna sista nek gjorde man goppor utav som man sedan använde i diverse lekar. Det var viktigt att ta tillvara den sista neken för det bringade lycka inför nästa års skörd.

Utställningen Halma i skolan pågår t.o.m 18 mars.
Öppettider under mars och april:
Tisdag-Fredag 10:00-16:00
Lördag 10:00-14:00