Råghalmen

Rågen som används mest här i vårt område till halmslöjd är svedjeråg och kungsråg. Det är sorter som kan bli manshöga och därför lämpar sig bra till ändamålet.

Sådd
Rågen sås på hösten mellan den 15/8-10/9 (det går även att så lite senare fram i början av oktober).

Skörd
För halmslöjd är skördetidepunkten avgörande. Strået får inte vara för grönt och omoget och inte heller för moget. Den bör skördas drygt en vecka efter blomning (vid blomning ”ryker” rågen och ”fjäll” hänger ut från axen.) Ett annat tecken för lämplig skördetid är när strået vid ”lederna” (nod) är jämntjock ända in mot noden.

Torkning av halmen är viktig och den måste torkas så att den inte möglar. Man hänger då helst kärvarna i uteluft under tak.

Slöjda
Strået består av tre delar. Rotstrå, mellanstrå och toppstrå. Rotstrået är det tjockaste och kortaste. Lämpar sig bra till att göra oroar/himmelis. Mellanstrået är det längsta och passar därför utmärkt till att fläta med. Flätorna sys sedan ihop till hattar, figurer eller kärl i olika varianter.
Toppstrået kan man använda till småslöjd som att knyta figurer m.m