Halma i skolan

Då har vi öppnat upp för säsongen och som vanligt inleds våren med utställningen HALMA I SKOLAN. Ett samarbete med Franserudsskolan och Ekhagsskolan. Varje höst och vinter träffar vi tredjeklassarna i vår kommun för att berätta om Halmens Hus och halmens betydelse i bygden under 1800-talets senare hälft men även låter dem testa att slöjda […]