Utställningar

Som komplement till den permanenta utställningen i vårt museum anordnar vi året om tillfälliga utställningar i vår utställningshall. Med utställningarna vill vi visa en kulturell bredd där fokus ofta  ligger på slöjd och hantverk men även på andra konstformer och blandad ögonfröjd.

Från utställningshallen bjuds ni att ta del av de pågående utställningarna och därifrån kan ni även njuta av den fantastiska utsikten som visar samhället och de två sjöarna nedanför Majberget.