Our inner garden

Our Inner Garden

En utställning inspirerad av vår gemensamma trädgård och våra sinnens abstrakta landskap

Eemu och Annelie gifte sig på Gammelgården för tre år sedan och är nu tillbaka på
Halmens Hus med sin första gemensamma utställning.

Trädgården är för oss en plats med stor sinnlighet. I utställningens verk samspelar yttringar av denna sinnlighet med manifestationer av den inre världen och det som däri växer och frodas. På Halmens hus visar vi våra verk som är abstrakta samtidigt som de har organiska former inspirerade av växter och djur – de tycks växa, innesluta, spricka upp och blomstra.

Annelie Kjellberg är smyckessmed och landskapsarkitekt. Hon jobbar i ädelmetall och gör smycken som förhåller sig till kroppen och utforskar hur den möter växternas formspråk. Med traditionella hantverksmetoder strävar hon efter att uttrycka naturens elegans i sina verk och trädgårdens känsla av omfamning.

Eemu Kaikkonen är konstnär och smed. Han tecknar och smider skulpturer i stål och skapar kontraster mellan det hårda, döda materialet och de levande former som verken grundar sig i. Han arbetar med växandet som tema och relaterar det även till psykets inre processer.

 


An exhibition inspired by our common garden and the abstract landscapes of our minds

Eemu and Annelie married in Gammelgården three years ago and are now back at halmens hus with their first joint exhibition.

We welcome you to Our Inner Garden, a sanctuary of growth and sensation. It is an exhibition that projects both the lushness of life within a grove of the garden and our mind as a landscape similar to it. The works at display are made from hard materials, but have abstract, organic shapes inspired by plants and creatures. They portray mind as a collection of organisms, and the connection of human as a part of surrounding ecosystem.

Annelie Kjellberg is a jewellery artist, who works with themes of nature and seasons with traditional craft techniques on precious metals and stones. She captures the lushness and fruityness of growing entities with elegant design on handcrafted materials, bringing the wearer closer to nature itself.

Eemu Kaikkonen is an artist and blacksmith, who creates abstract artwork and sculptural objects with aspects of organic growth and mind. The works show qualities of semi-living organisms, contradicting the seeming deadness of the materials they are made with, and ephasise the force of the living.

 

 

Utställningsinformation

Dela