Hemslöjden 100 år

Hemslöjden firar 100 år 2012 med utställningar på flera håll i Sverige.

Den stora Jubileumsutställningen kommer att äga rum på Liljevalchs i Stockholm 6 juni- 2 september. En viktig del i Jubileumsutställningen är det kollektiva verket med 2000 löv – 100 träd med 20 löv på varje – som löper genom utställningssalarna. Varje lövmakare väljer själv den teknik och det material deras löv ska fyllas med. Halmens Hus kommer att bidra med två löv fyllda med halm, både i flätad  form och i olika figurer.
Varje löv får ett nummer kopplat till vem som har gjort det och kommer att auktioneras ut till förmån för välgörande ändamål.
Utställningsansvarig är Anna Åhlin och utställningsakitekt Martin Jämtlid.