Jul på Halmens Hus

Söker du julklapp som ej går att finna?
Tiden rinner hur skall du hinna?
På Majberget ser vi dig gärna
Här hittar du både julbock och stjärna.

ÖPPET
Lördag 26 November 10:00-16:00
Söndag 27 November 14:00-18:00


29 November-22 December
Tisdag-Lördag 10:00-16:00

Fri entré!