V e r n i s s a g e – Halma i Skolan

Halmgoppa och halmgirlanger

Återigen öppnar vi våren med utställningen Halma i Skolan. En utställning av tredjeklassarna på Franserudsskolan i Bengtsfors och Ekhagsskolan i Dals Långed.

Eleverna har vid två tillfällen fått slöjda med halm och detta utmynnar i denna utställning.
Läs mer om detta här >>

Utställningen öppnar 27 februari klockan 18:00-20:00 med vernissage där vi bjuder på enklare tilltugg och det kommer finnas möjlighet att pröva på att slöjda med halm.

Halma i Skolan pågår t.o.m den 16 mars.

Öppettider under utställningsperioden:
Tisdag-Fredag 10:00-16:00
Lördag 10:00-14:00