V e r n i s s a g e 28/4

Our inner garden

OUR INNER GARDEN

En utställning inspirerad av vår gemensamma trädgård och våra sinnens abstrakta landskap

Eemu och Annelie gifte sig på Gammelgården för tre år sedan och är nu tillbaka på
Halmens Hus med sin första gemensamma utställning.

Trädgården är för oss en plats med stor sinnlighet. I utställningens verk samspelar yttringar av denna sinnlighet med manifestationer av den inre världen och det som däri växer och frodas. På Halmens hus visar vi våra verk som är abstrakta samtidigt som de har organiska former inspirerade av växter och djur – de tycks växa, innesluta, spricka upp och blomstra.

Vernissage 28 april klockan 18:00

Utställningen pågår t.o.m 27 maj.