Mer än en hatt

75,00 kr

4 i lager

Dela

Beskrivning

I den förindustriella samhället använde man sig av de råvaror som stod till buds för att tillverka vad som behövdes i vardagslivet. Ofta tog man till överskottsmaterial från jordbruket. Halm är ett utomordentligt material som använts i många tusen år för skilda ändamål. I det fattiga nordvästra Dalsland kom, mer eller mindre av en slump, halmhattstillverkningen att få en mycket stor ekonomisk betydelse under senare hälften av 1800-talet.
Bengtsforstraktens Fornminnes- och Hembygdsförening vill i ”Mer än en hatt” berätta den fantastiska historiel om pigan Märta-Stina Gottman som lärde sig halmflätning av en norsk sjöman. Det blev grunden till en betydande exportindustri.

Ur halmhattstillverkningen utvecklades sedan under 1900-talet slöjden av andra nyttosaker. Steneby och Stenebyskolan har blivit synonyma med framgångsrik design av prydnadsföremål i halm. Därigenom har halmslöjden åter kommit att bli en viktig inkomstkälla för många i Bengtsfors kommun.
Författarinnan, Siv Jägerung, har i många år verkat som frilansskribent. Hon har tidigare ett par bokproduktioner bakom sig, också de på temat bygdehistoria.
Något samlat verk om halmslöjden i Dalsland har tidigare inte utkommit. bengtsforstraktens Fornminnes- och Hembygdsförening har känt det angeläget att en sådan skrift kommer till stånd. Boken blir därmed den första i föreningens 76-åriga tillvaro.