Skinn ute, skinn inne, skinn i hjärta, skinn i sinne

Läder-Skinn-Päls är en idag världsunik tvåårig utbildning inom Steneby som har sitt ursprung i en av de slöjdkurser som kom att vara Stenebyskolans signum under större delen av 1900-talet. Inom utbildningen har det under de senaste tio åren arbetats intensivt med att skapa en tydlig profil med fokus på etik och miljö. Många av dagens unga ställer rättmätiga krav på att det man väljer att omge sig med ska gå att följa tillbaka till sitt ursprung, samt att materialen efter att de brukats ska kunna inrymmas i kretsloppet. I detta sammanhang är human djurhållning, helst småskalig, varsam slakt och skonsamma förädlingsprocesser (av den råvara som är ett resultat av jordens köttproduktion,) åtföljt av ett långsiktigt brukande, av högsta betydelse. Utbildningens andra årskurs har under det gångna läsåret prioriterat att fokusera på detta sätt att förhålla sig. I utställningen visas exempel på hur man med stort engagemang för materialområdet och dess framtida betydelse  möter verkligheten. Att skinnmaterialen med sin styrka, långa livslängd, många användningsområden och sitt minimala beov av tvätt kommer att vara ett av de stora materialen i framtiden råder inget tvivel.

Samtliga visade objekt i utställningen har som gemensam nämnare funktionellt bärande:

Att bära, att bäras, att bli buren.

Vernissage fredagen den 12 oktober kl 15-17. Välkomna!

Utställningsinformation

Dela