Klanger & Spår

Poetiskt järnsmide av Inge Dahlgren och Ivan Dahlstrand Kamiyasu.
Vernissage 26/9 kl. 11:00

Smidets sång

Ur glödande järn
tar skulpturen form.
I dynamiken mellan stålets spänst,
mytologins klanger och
objektets organiska spår
gömmer sig bildens magi.

Ur glödande järn, mellan hammare och städ, har de smidda skulpturer tagit form vilka ledsagar betraktaren på en resa som sträcker sig genom fyra tusen år av bildkonstens historia. Från bronsålderns Bohuslänska hällbilder, genom den grekiska antikens arkitektur, över Rapa Nuis (Påskön) skulptur sträcker sig symboliken för att på Halmens hus förenas i samtidens gestaltande poesi.

I dynamiken mellan stålets styrka och eldens kraft, mellan mytologins arketypiska symboler och objektens organiska formspråk, framträder bildernas magi. För mig handlar myternas klanger och människans spår om ständiga resor i tid och rum. Tillsammans med hennes lika beständiga barlast av både undran och förundran.

Mitt skulpturala arbete utgår från traditionellt järnsmide. Min konst är att smida om fyrkantstänger till objekt av organisk form och sen ladda dessa med en djupare känsla. Det kan handla om att hamra in en dynamisk struktur och symboliskt laddade tecken i det glödande stålet för att skapa associationer till både tidens obevekliga och bildkonstens tidlösa närvaro.

Min konstnärliga ambition är att förena objektets form med materialets inre krafter för att kunna tända en gnista av liv.

Ivan D Kamiyasu

Utställningsinformation

Dela