Halmgoppor

Halma i skolan

Vi öppnar för våren med vår årliga utställning Halma i skolan.
Varje år har vi glädjen att få besöka alla tredjeklassare i kommunen och berätta om halmens stora betydelse i vårt område. Därefter får de slöjda med halmen, de får göra ”Tillsammans-kronor” (takkronor av girlanger med pärlor, tyg och halm) och de får även dekorera var sin goppa (en docka gjord av halm). Deras alster ställs sedan ut på Halmens hus i utställningshallen.

Utställningen öppnar 1 mars

Öppettider under mars:
Tisdag-Fredag 10:00-16:00, Lördag 10:00-14:00

Utställningsinformation

Dela