Smide

<800°Cx2= - Förlängd utställningsperiod!

Denna utställning förlängs och finns att beskåda över Påskhelgen.

I utställningen visas bruks- och konstsmide av Inge Dahlgren och Rikard Ahlin. Här möts två generationer av smeder, Inge är utbildad på konstfack och Hellidens folkhögskola och har arbetat i egen smedja sedan början av 90-talet. Rikard tog examen på HDK vid Steneby 2017 och har tidigare gått på Sätergläntan i Insjön. Nu bedriver de sina verksamheter i NOHABs smedja i Trollhättan.
Tillvägagångssättet är samma som för 1000 år sedan, nämligen att värma upp järnet till över 800°C och sedan bearbeta det med hammare och städ. Det som skiljer sig från dåtidens hantverk är uttrycket och användningsområdet för föremålen.
Varmt välkomna!

Utställningsinformation

Dela