Ekonomiansvarig 40%

Halmens hus exteriör

Föreningen Halmens Hus söker
Ekonomiansvarig 40%

Tillträde 1 april.
I arbetsuppgifterna ingår bl.a.
• Fakturahantering
• Löpande bokföring
• Löner
• Bokslutsarbete
Vi är en liten arbetsplats och lägger stor vikt vid dina
personliga egenskaper.

Sista ansökningsdag 15/2.
Ansökan med sedvanliga handlingar sänds till:
Halmens hus, Gammelgården,
666 31 Bengtsfors eller
info@halmenshus.com.