Bli medlem i Halmens Hus!

Föreningen Halmens Hus är en ideell förening med syfte att driva Halmens Hus Museum och Slöjdbutik.

Du blir medlem för 200:- och stödjer då vår verksamhet. Samtidigt blir du medlem i ÄLH, Älvsborgs Läns Hemslöjdsförbund samt i SHR, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund.

Du anmäler dig via telefon 0531-548122 eller e-post till: info@halmenshus.com
Uppge adress, telefonnummer och gärna e-postadress när du anmäler dig.

Välkommen med din anmälan!

Ditt engagemang i Halmens Hus innebär att slöjd- och konsthantverkstraditionen bevaras och utvecklas. Via utställningar, kurser, workshops och slöjdbutik för vi kulturarvet vidare tillsammans.

Våra händer formar framtiden!

Halmens hus exteriör