Konstcamp på Majberget

Ung Kultur Möts (UKM) arrangerar i december ett konstcamp på Majberget.

Konstcamp är för unga konstnärer/slöjdare/hangarounds 13-20 år som vill träffas, gå på workshops, ha skaparverkstad, sno ihop en gemensam konstutställning och ha kul en helg i december
Anmäl dig på: www.ukm.se