Hantverksdag på Gammelgården

Hantverksdag på Gammelgården, lördag 14 juli 10:00-16:00.
17 hantverkare finns på området som slöjdar och säljer sina alster.
Kaffeservering i röda ladan.
Fri entré!