Halmens Dag!

Då var det återigen dags för Halmens Dag. Nu på söndag den 7 augusti kommer slöjdare hit till oss och visar upp hantverket.

Lina Janssons samlingar visas upp.
1885 öppnades i Upperud Dalsland, Sveriges mönsterskola för Halmslöjd. Målsättningen med undervisningen var att sprida kunskapen till många fler. För att halmhattarna skulle kunna konkurrera med utlandets och för att kunna bredda kundkretsen behövdes kvalitén och utseendet förbättras. Som lärarinna på skolan anställdes Lina Jansson som själv var uppväxt i Upperud. Innan skolan öppnades vistades Lina Jansson 8 månader i Schweiz för att lära sig om halm.
Under året har Halmens Hus fått ta emot hennes stora samling med halmflätsprover, färdiga halmföremål och mycket annat som visar och berättar om hur oerhört skicklig Lina var med halmen. Lydia Wermaat-Wallin kommer under Halmens Dag att visa upp denna fina samling.

 

Hembygdsrörelsen 100 år!
Samma dag firar Hembygdsrörelsen 100 år och detta inleds med Ekumeniskt gudstjänst kl. 11:00 i Gunnebyns Missionshus på Gammelgården. Därefter kyrkkaffe i Röda Ladan.
Tillsammans med Dalslands Fornminnes och Hembygdsförbund, firar vi hembygdsrörelsens 100-årsjubileum.
I stugorna sitter olika intressanta föreläsare mellan kl 13.00 – 17.00.

Hjärtligt välkommen!